سامانه پیامک انبوه بنیاد سیمای ماندگار
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۷ و ۲۸ دقیقه